Foto Pixabay

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ons energieverbruik in 2022 lager was dan het in de afgelopen dertig jaar is geweest. Met name het verbruik van aardgas daalde als gevolg van de hoge prijzen.

Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruikten vorig jaar gezamenlijk 2.732 petajoule aan energie, wat 10 procent minder is dan het voorgaande jaar en het laagste verbruik sinds 1990, toen ons land ruim 2,5 miljoen inwoners minder telde.

Oorzaken van de daling in energieverbruik

De daling werd voornamelijk veroorzaakt door een afname van 21 procent in het gebruik van aardgas. Ook het verbruik van olie daalde, zij het beperkt met 4 procent. De hoeveelheid verbruikte steenkool bleef gelijk. Het verbruik van andere energiebronnen, zoals waterstof, wind- en zonne-energie, was in 2022 ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar.

De hoge gasprijs in het afgelopen jaar was het gevolg van beperkte toevoer vanuit Rusland naar West-Europa. Hierdoor steeg de energierekening explosief, wat ertoe leidde dat huishoudens de thermostaat aanzienlijk lager instelden. Ook bedrijven werden zuiniger in hun energieverbruik. Met name de landbouwsector bezuinigde aanzienlijk, met een vermindering van maar liefst 31 procent in het verbruik. Daarnaast speelde de relatief warme winter een rol, waardoor huishoudens en kantoren de verwarming minder hoog hoefden te zetten.

Blijvend of tijdelijk effect

Prijs was de voornaamste drijfveer om het energieverbruik te verlagen. Komende winter zal blijken of men, wanneer de prijzen niet opnieuw naar dergelijke hoogten schieten, blijvend de verwarming gemiddeld lager zet. Voor sommigen is nu wellicht gebleken dat de kachel een graad lager weinig verschil uitmaakt. Dit hangt daarnaast ook af van de temperaturen.

De prijzen van aardgas stegen, na het wegvallen van het Russische aardgas, met name sterk door het tegelijk snel opkopen van het nog beschikbare aardgas voor de aardgasvoorraden. Dit schokeffect zal komende winter minder zijn, aangezien men nu langer van tevoren heeft kunnen anticiperen op het ontbreken van deze belangrijke aardgasbron voor Europa.

Anderzijds was de vraag naar aardgas en LNG vanuit China begin 2022 lager dan gebruikelijk, in de naweeën van de corona-lockdowns. Komende winter zal ook China weer volop gas willen gebruiken voor de industrie, wat voor meer concurrentie zorgt op de wereldmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *