foto pixabay

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lanceerde onlangs twee dashboards die het energieverbruik van onderwijsgebouwen en retailvastgoed monitoren. De dashboards zijn een onderdeel van een samenwerking tussen verschillende organisaties die deelnemen aan het programma Verbetering InformatieVoorziening EnergieTransitie (VIVET). Binnen het programma dat in 2019 startte werkt men aan eenduidige data voor de energietransitie.

Martin Mooij: “Deze informatie is zeer belangrijk voor de sectoren om te kunnen  verduurzamen.”

De opdracht voor VIVET werd gegeven door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierin komen verschillende partijen samen, waaronder: het CBS, het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook andere organisaties zoals Dutch Green Building Council zijn bij het programma betrokken. Martin Mooij, van het Dutch Green Building Council, is content met de dashboards. De dashboards geven volgens hem een nulmeting wat op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot het energieverbruik. Er is namelijk veel gedetailleerde informatie nodig over energieverbruik om stappen te kunnen zetten in de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Dashboards maken data toegankelijk

De resultaten die het CBS met de dashboards heeft opgeleverd zijn de eerste voor het drie jaar durende project. Volgens Krista Keller, de VIVET-projectleider van het CBS, zijn data de kern van het project. Deze data kunnen door andere onderzoekers worden gebruikt, de dashboards maken ze makkelijk toegankelijk. Het VIVET-project helpt partijen die willen verduurzamen, voegt Mooij hieraan toe: “Ook kunnen ondernemers, beleggers en instellingen zichzelf benchmarken: hoe doen zij het ten opzichte van anderen in hun sector die eenzelfde soort panden hebben? Een bakker kan bijvoorbeeld zelf zijn energieverbruik vergelijken met het gemiddelde energieverbruik van andere bakkers met een vergelijkbaar gebouw in Nederland.” Het meten van energieverbruik is volgens hem de eerste stap in het bereiken van de doelen in het klimaatakkoord: “De sectoren kunnen met de dashboards hun vooruitgang in energiebesparing monitoren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *