Foto Pixabay

Bij Haringvliet op het Zuid-Hollandse eiland Goeree Overflakkee realiseert Vattenfall vanaf 2020 het eerste hybride energiepark van Europa. Hier worden windgeneratoren, zonnepanelen en batterijen met elkaar gecombineerd en aangesloten op dezelfde infrastructuur. Deze synergie zorgt ervoor dat de middelen zuiniger kunnen worden geëxploiteerd.

De werkzaamheden voor de windgeneratoren waren reeds gestart, met een nieuwe investering van €35 miljoen zullen hier nu de zonnepanelen en batterijen aan worden toegevoegd.

Totaal opgesteld vermogen van 60 megawatt

Het is de bedoeling van Vattenfall dat de windmolens en zonnepanelen complementair aan elkaar zullen zijn. Volgens Vattenfall is er bij weinig zon vaak meer wind en andersom. De batterijen zullen in eerste instantie meer ter ondersteuning dienen om de elektriciteitslevering in balans te houden, later kunnen ze ook ingezet worden als volwaardige opslag. Zo kunnen overschotten worden opgeslagen om tijdelijke tekorten te kunnen opvangen.

In het energiepark ‘Haringvliet Zuid’ komen in totaal 6 windmolens van maximaal 150 meter hoog en 124.000 zonnepanelen. Daarbij staan 12 zeecontainers waarin de batterijen van BMW zich bevinden. De windmolens hebben een gezamenlijk vermogen van 22 MW, de zonnepanelen kunnen maximaal 38 MW leveren. De batterijen hebben een vermogen van 12 MWh. De zonnepanelen en windgeneratoren kunnen gezamenlijk ongeveer 29.000 huishoudens van stroom voorzien.

Het energiepark is volgens Vattenfall het eerste in Europa waar op deze manier windmolens, zonnepanelen en batterijen met elkaar worden gecombineerd.

Ambitie fossielvrij binnen één generatie

Vattenfall zegt de ambitie te hebben fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Ook middels diverse (inter)nationale afspraken streven landen naar het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen. Windgeneratoren en zonnepanelen maken geen gebruik van een brandstof en stoten bij de elektriciteitsproductie geen broeikasgassen uit.

De keerzijde is dat men niet langer zelf in de hand heeft wanneer en hoeveel deze productiemiddelen opwekken. Hoewel de maximale vermogens van de zonnepanelen en windgeneratoren bij Haringvliet-Zuid neerkomen op bij elkaar 60 megawatt, zal dit in de praktijk vrijwel nooit worden gehaald. Zonnepanelen produceren sowieso alleen bij overdag bij zonlicht, waarbij de sterkte gedurende dag varieert. Ook de windkracht kan variëren van zeer sterk tot geheel afwezig. Van het totaal mogelijk haalbare vermogen van een windpark wordt gemiddeld slechts een kwart opgewekt gedurende een jaar.

Wanneer duisternis en windstilte samenvallen, een zogenaamde Dunkelflaute, dan wordt er zelfs helemaal niets opgewekt zonder dat hier op kan worden ingegrepen. Tegelijkertijd kan er bijvoorbeeld ‘s nachts een zeer krachtige wind staan, terwijl er op dat moment heel weinig elektriciteit wordt gevraagd. De batterijen bij Haringvliet-Zuid moeten op den duur helpen om deze overschotten op te vangen om ze in te zetten wanneer er juist te weinig wind en/of zon is voor de vraag van dat moment. Echter kunnen deze batterijen, mits volgeladen, een uur lang 12 MW leveren. Dit is een vijfde van wat het energiepark op maximaal vermogen gedurende een uur zou kunnen leveren. Voor ernstige en langer aanhoudende tekorten voldoen dit soort opslagmiddelen daarom nog niet. Internationale stroomverbindingen en voldoende ondersteunend regelbaar vermogen moeten daarom voorlopig de beschikbare opslagmiddelen ondersteunen.

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *