Foto Pixabay

Vorige maand berichtte RTL Nieuws dat er dit jaar reeds 21 branden zouden zijn ontstaan op daken met zonnepanelen. Dit kwam naar voren uit eigen onderzoek van het nieuwsmedium. Holland Solar, belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector, deed een oproep om uit te zoeken of dit inderdaad het geval is en wat daar dan de dieperliggende oorzaken van zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft hier nu gehoor aan en zal een onafhankelijke onderzoekspartij met veel expertise op het gebied van zonne-energie inschakelen. Het ziet er naar uit dat dit ECN, part of TNO, wordt.

Dit jaar 21 branden met zonnepanelen geteld

Volgens de onderzoeksredactie van RTL Nieuws vonden er dit jaar 12 branden door zonnepanelen plaats bij huizen, 4 bij schuren, 3 bij bedrijfspanden en 2 bij zonnepanelenparken. RTL vermoedt dat dit aantal in werkelijkheid nog hoger ligt, omdat de cijfers niet goed worden bijgehouden. Dit erkent ook de woordvoerder van Brandweer Nederland, Nils Rosmuller: “Je ziet de toename van de branden, je ziet de risico’s in de woonomgeving toenemen.” Hoewel de precieze oorzaak van de branden nog onderzocht moet worden wijzen veel deskundigen naar het slechte installatiewerk. Zo zouden bouw- en elektrotechnische regels niet worden nageleefd bij het plaatsen van de panelen. Volgens het onderzoek van RTL zijn met name de ‘indaksystemen’, waarbij de zonnepanelen in het dak worden verwerkt in plaats van dakpannen, zeer risicovol. De panelen zouden hierbij te dicht op bijvoorbeeld ontvlambaar isolatiemateriaal geplaatst worden.

Grote toename zonnepanelen verwacht

In vijf jaar tijd is het aantal zonnepanelen in Nederland ruim vertienvoudigd, nu liggen er reeds 12 miljoen. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog sterker stijgen. Momenteel wordt nog slechts ongeveer 2% van de energie in Nederland geleverd door zonnepanelen. In het kader van de energietransitie zal het aantal zonnepanelen dus nog flink moeten toenemen om zo voldoende vervuilende energiebronnen te kunnen vervangen. Bij ongeveer een half miljoen woningen zijn nu zonnepanelen geplaatst (gemiddeld 12 per woning) Wanneer de huidige trend zich voortzet, zal deze toename ook een groter aantal branden betekenen. Pouw Jongbloed van het Nederlands Normalisatie Instituut NEN, een instantie die de wettelijke eisen voor elektrotechnische installaties voorschrijft, stelt tegenover RTL dat de regels bij het plaatsen zonnepanelen beter moeten worden nageleefd. Vaak worden de panelen nu bijvoorbeeld geplaatst door niet-gekwalificeerde installateurs. Ook worden er bijna geen inspecties uitgevoerd bij particulieren. Uit het uitgebreidere onderzoek van ECN zal moeten blijken waar de daadwerkelijke oorzaken liggen, zodat de veiligheid omtrent deze opkomende energiebron verbeterd kan worden.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *