Urgenda is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verduurzaming van Nederland. De stichting spande een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat, omdat er te weinig zou worden gedaan aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In 2015 werd Urgenda door de rechter in het gelijk gesteld, waarna in oktober 2018 deze uitspraak na hoger beroep nogmaals werd bevestigd. Volgens het Urgenda-vonnis moet de Nederlandse staat ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 25 procent lager ligt dan in 1990.

Het eerste Urgenda-vonnis in de rechtbank was gebaseerd op de zorgplicht van de Staat en de plicht om de burgers te beschermen. In de recentste uitspraak van het gerechtshof werd gewezen op twee artikelen uit het Europese verdrag voor de rechten van de mens: artikel 2 met het recht op leven en artikel 8 met het recht op eerbiediging van de privésfeer. De Staat is het niet eens met de inmenging van de rechtspraak in politieke besluitvorming over klimaatbeleid en gaat in cassatie.

In 2019 lijkt de kans klein dat het voor 2020 gestelde doel behaald kan worden, bleek mede uit berekeningen van het PBL. De gevolgen bij het niet voldoen aan de uitspraak van de rechter zijn op voorhand nog niet geheel vastgesteld, maar een dwangsom behoort tot de mogelijkheden.