Een systeemhub is een energiecentrale die is geïntegreerd in een netwerk van industrieën waarvan de restproducten ingezet kunnen worden voor het opwekken van energie. Anderzijds kunnen deze industrieën gebruik maken van de energie die wordt geleverd door de systeemhub. Een systeemhub is een belangrijk onderdeel van de meeste vormen van een gecascadeerd gebruik van grondstoffen. Met een aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet, kunnen systeemhubs bovendien dienen als belangrijke reservecapaciteit ter ondersteuning van andere duurzame energiebronnen.

Sinds de industriële revolutie spelen fossiele grondstoffen een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening en industrie. Om verschillende redenen, waaronder vervuiling, klimaatverandering, eindige voorraden en geopolitieke redenen, wil men in de toekomst minder afhankelijk worden van deze grondstoffen. Biomassa is een grondstof die op veel verschillende gebieden de rol van fossiele grondstoffen over zou kunnen nemen, niet alleen voor energieopwekking maar ook voor de productie van materialen en voor de winning van basisgrondstoffen voor de chemie.

De overgang naar een biobased economie vraagt juist door de veelheid aan mogelijke toepassingen van biomassa, dat deze grondstof voor meerdere toepassingen tegelijk kan worden benut door middel van cascadering. In de laatste stap is het meest nuttige gebruik van de restproducten die geen andere toepassing meer hebben, het gebruik voor het opwekken van energie. Door bedrijven die elkaars restproducten kunnen benutten in de buurt van elkaar te laten vestigen, wordt een optimale cascadering gefaciliteerd. De energiecentrales die hier onderdeel van uitmaken als systeemhubs, kunnen daarnaast als een belangrijke back-up voor de landelijke energievoorziening dienen wanneer de windmolens en zonnepanelen onvoldoende kunnen opwekken.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.