De Opslag Duurzame Energie en Klimaattransitie (ODE) is een energiebelasting die wordt betaald door alle consumenten (particulieren en bedrijven) van elektriciteit en aardgas in Nederland. Dit doen zij via de energierekening. De inkomsten uit deze belasting worden ingezet om duurzame energieopwekking en vermindering van CO2-uitstoot bij energieopwekking te stimuleren met subsidies. Deze subsidies worden toegekend via SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie).

De Opslag Duurzame Energie werd ingevoerd op 1 januari 2013. Met de aanvulling van CO2-reducerende maatregelen in SDE++ in 2020 (in plaats van alleen duurzame energieopwekking), werd de ODE hernoemd naar Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie.

De tarieven worden vastgesteld door de overheid en worden geheven per verbruikte kWh elektriciteit of m3 aardgas. Bij verbruik boven een bepaalde grens worden de tarieven per verbruikte eenheden lager. Dit is met name gunstig voor bedrijven. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt doorgaans enkele tientjes ODE per jaar.

Het woord ‘Opslag’ in ODE is niet te verwarren met de opslag ván duurzame energie, in bijvoorbeeld batterijen. Het woord staat in deze context voor ‘heffing’.