Metalen kunnen net als fossiele bronnen als brandstof dienen. Bij de verbranding van metaalbrandstof komt veel energie vrij, waarbij bovendien geen schadelijke uitstoot vrijkomt. Het restproduct is roest, dat opnieuw kan worden opgewerkt tot het oorspronkelijke metaal.

Voor een optimale verbranding van metaalbrandstof moet het metaal worden vermalen tot een poeder. Het gebruik van dit poeder in conventionele verbrandingsmotoren wordt bemoeilijkt door de schurende werking. Momenteel wordt onderzocht hoe metaalbrandstof het beste kan worden ingezet voor het opwekken van energie.

Metalen, waaronder ijzer en aluminium, komen in grote getalen voor op aarde. Bovendien kan dankzij de mogelijkheid tot regeneratie dezelfde hoeveelheid in potentie steeds opnieuw gebruikt worden. Deze eigenschap in combinatie met het ontbreken van schadelijke uitstoot, maakt metaalbrandstof een interessante vervanger van fossiele brandstoffen.

Voor het regenereren van de verbrande metaalbrandstof is hitte en waterstof nodig. Onderzocht wordt of overschotten uit wind- en zonne-energie ingezet kunnen worden om de metaalbrandstof opnieuw op te werken, terwijl de metaalbrandstof wordt gebruikt tijdens tekorten aan deze vormen van energie. Daarmee zou het een goed middel voor seizoensopslag zijn.