De Hemwegcentrale is een energiecentrale aan de Hemweg in Amsterdam, die gebruik maakt van aardgas en steenkool als brandstoffen. Het gezamenlijk elektrisch vermogen van de gasgestookte (435 MW) en kolengestookte (630 MW) eenheden is 1065 megawatt.

De Hemwegcentrale is eigendom van energiebedrijf Vattenfall, dat voorganger Nuon overnam. De kolencentrale bij de Hemweg (uit 1994) behoort samen met de Amercentrale tot de oudste van Nederland. In 2018 werd door het kabinet besloten om het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking te verbieden, om zo de uitstoot van CO2 terug te dringen. De oudste centrales moeten voor 2025 op een andere brandstof overschakelen, de overige centrales moeten dit voor 2030 hebben gedaan.

Waar de meeste andere kolencentrales het inpassen van alternatieve brandstoffen onderzoeken, heeft men besloten dit voor de Hemwegcentrale niet te doen. Om die reden zal de centrale voor 2025 haar deuren sluiten.