Groene circulaire meststoffen zijn meststoffen waar bij de productie gebruik wordt gemaakt van zowel hernieuwbare grondstoffen als duurzame energie.

Meststoffen worden in de landbouw gebruikt om de voedingsstoffen in de bodem, die nodig zijn voor de groei van gewassen, aan te vullen. De vruchtbaarheid van de bodem neemt anders af na herhaaldelijke oogst van gewassen die deze voedingsstoffen op hebben genomen. Meststoffen worden hoofdzakelijk opgedeeld in dierlijke/plantaardige meststoffen (uitwerpselen, compost) en kunstmest (industrieel geproduceerd).

Een meststof is circulair wanneer de grondstoffen voor de meststof in een kringloop steeds worden hergebruikt. Deze kunnen worden teruggewonnen uit reststromen, zoals compost of uit de riolering. Dit voorkomt uitwas in het milieu, waar de meststoffen verschillende onbedoelde schadelijke effecten kunnen hebben, waaronder afname van de biodiversiteit en opwarming van de aarde. Bovendien vermindert het de afhankelijkheid van eindige grondstofvoorraden.

De productie en verwerking van meststoffen kost daarnaast veel energie. Wanneer deze energie duurzaam is opgewekt, wordt onder andere de uitstoot van broeikasgassen voorkomen. In dit geval spreekt men van groene circulaire meststoffen.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.