Op 6 september 2013 sloten veertig organisaties in Nederland het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Deze organisaties bestonden uit de overheid, bedrijven, vakbonden, natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. Samen spraken zij doelstellingen af voor energiebesparing, schone energieopwekking en beleid gericht op het klimaat.

Er zijn vier hoofddoelstellingen afgesproken in het Energieakkoord; het energieverbruik moet met 1,5% per jaar afnemen, in 2020 moet er 100 petajoule aan energie zijn bespaard. Daarnaast moet in 2020 14% van de Nederlandse energie duurzaam worden opgewekt, in 2023 moet dit 16% zijn. Tot slot moeten er 15.000 voltijdbanen gecreëerd worden met de genomen maatregelen.

Begin 2019 werd duidelijk uit een berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de meeste van deze doelen voor 2020 uit het Energieakkoord waarschijnlijk niet worden gehaald, hoewel er wel vooruitgang is geboekt. Ook bestaat er onduidelijkheid over de kosten van de maatregelen die worden genomen teneinde deze doelen te bereiken.