Bruinkool, ook wel bekend als ‘ligniet’, is een grondstof van fossiele oorsprong, die voornamelijk wordt ingezet als brandstof. Bruinkool is niet te verwarren met steenkool. Beiden ontstaan uit plantenresten die diep onder de grond onder hoge druk en temperatuur zijn omgevormd tot nieuwe scheikundige verbindingen. Bruinkool bevindt zich echter in een eerder stadium van dit proces dan steenkool. Dit heeft als gevolg dat bruinkool minder energiedicht is en een hoger zwavelgehalte heeft. Ook wordt bruinkool voor het grootste deel gewonnen aan het aardoppervlak, in plaats van in mijnschachten.

Over het algemeen geldt dat bruinkool goedkoper, maar ook vervuilender is dan steenkool. In Europa wordt bruinkool voornamelijk in Duitsland en Polen gewonnen. Hoewel het vroeger ook in huishoudens werd gebruikt als brandstof, wordt vrijwel alle bruinkool nu ingezet voor grootschalige elektriciteitsproductie. Nederland beschikt zelf niet over bruinkoolcentrales, maar importeert soms wel energie uit Duitsland dat op die wijze is opgewekt.

Gerelateerd nieuws: