Per 1 januari 2020 worden de BENG-eisen ingevoerd. Deze eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen gelden voor alle nieuwbouw waarvoor vanaf die datum een vergunning wordt aangevraagd. De BENG-eisen zijn afgeleid van Europese regelgeving en vervangen in Nederland de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

In BENG 1 staat de maximaal toegestane energiebehoefte per vierkante meter per jaar in kWh. In BENG 2 staat het maximaal toegestane primaire fossiele energieverbruik per vierkante meter per jaar. In BENG 3 staat het minimale aandeel hernieuwbaar opgewekte energie als percentage van het totale energieverbruik.

Hernieuwbare energie telt alleen mee als dit op of bij het gebouw zelf wordt opgewekt. Uitzondering hierop zijn aansluitingen op warmtenetten. Echter gelden niet alle soorten restwarmte als hernieuwbaar, waaronder restwarmte uit energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Het brandstofverbruik van deze centrales (en de uitstoot) verandert niet bij het onbenut laten van deze restwarmte, slechts de energie-efficiëntie neemt sterk af.