De Amercentrale is een kolencentrale van RWE in Geertruidenberg. De centrale levert 1245 megawatt aan elektrisch vermogen en 600 megawatt aan warmte. Omdat het kabinet heeft besloten dat de oudste kolencentrales in Nederland vanaf 2025 geen kolen meer mogen verstoken, schakelt men geleidelijk over naar het gebruik van biomassa. De huidige koleneenheid van de Amercentrale stamt uit 1993.

De biomassa, bestaande uit houtpellets uit productiebossen, wordt bijgestookt met de kolen. In tegenstelling tot de CO2 die vrijkomt bij verbranding van de kolen, is de CO2 uit de houtpellets relatief kort geleden opgenomen door de bomen waarvan de pellets zijn gemaakt. Door het aanplanten van nieuwe bomen neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer daarom op lange termijn niet toe.

Naast elektriciteit aan het Nederlandse hoogspanningsnet, levert de Amercentrale middels een warmtenet ook warmte aan duizenden huishoudens en bedrijven in onder meer Tilburg en Breda. Dankzij het warmtenet hoeven deze aangesloten woningen en bedrijven geen of minder gebruik te maken van aardgas.