Op de internationale klimaatconferentie die werd gehouden in Parijs in 2015, werd een akkoord gepresenteerd met afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, met een streven naar een opwarming van maximaal 1,5 graad. Daarbij wordt uitgegaan van de opwarming sinds het industriële tijdperk. Het akkoord werd 5 oktober 2016 geratificeerd en trad op 4 november 2016 in werking, vier jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. In maart 2018 hadden reeds 195 landen het akkoord ondertekend.

De landen zeggen in het akkoord van Parijs toe klimaatplannen op te stellen die bijdragen aan het behalen van de hoofddoelstelling. Van de rijkere landen wordt verwacht dat zij de armere landen ondersteunen bij het terugdringen van de uitstoot. Vanaf 2023 zal er jaarlijks worden geëvalueerd in hoeverre men op de goede weg is. Hoewel het akkoord van Parijs bindend is, kunnen er geen directe sancties uit volgen.

Gerelateerd nieuws: