Willemsen-De Koning is een van de grootste Gelderse personenvervoerders, met meer dan tweeduizend voertuigen in de vloot en evenzoveel chauffeurs op de weg. Het is gevestigd in Arnhem, hoewel het landelijk actief is in voornamelijk het doelgroepenvervoer. Daarbij is WdK in het bijzonder gespecialiseerd in zorgvervoer, naast leerlingenvervoer, regiotaxivervoer en werknemersvervoer.  

Oprichter en DGA van Willemsen-De Koning is Marc Bolderman. Hij nam eind jaren negentig Taxi De Koning over en fuseerde het enkele jaren later met Taxibedrijf Willemsen, waardoor het fusiebedrijf sindsdien de dubbele naam Willemsen-De Koning draagt. Ondanks de nieuwe naam gaat de geschiedenis van het mobiliteitsbedrijf terug tot de jaren dertig van de vorige eeuw, wat van WdK de oudste personenvervoerder van Gelderland maakt.

Doelgroepenvervoer

Met Marc Bolderman aan het roer heeft Willemsen-De Koning zowel zijn werkgebied verbreed als zijn aanbod van vervoersactiviteiten verdiept. Waar de ritten van beide fusiepartners voorheen hoofdzakelijk in de regio rondom Arnhem plaatsvonden, begon Bolderman zijn bedrijf in te schrijven op aanbestedingen in het hele land.

Bovendien zette Bolderman met Willemsen-De Koning verder in op het doelgroepenvervoer en dan met name op zorgvervoer, een focus die tevens blijkt uit de slogan: ‘Willemsen-De Koning vervoert met zorg’. Een kwart eeuw nadat hij WdK overnam, rijdt het zijn ritten dan ook voor het merendeel voor gemeenten, provincies en zorginstellingen.

Vervoer: sociale én logistieke aangelegenheid

Deze opdrachtgevers en de met dit type vervoer gepaard gaande passagiers vereisen vervoer van een hoogwaardig kwaliteitsniveau, meer dan reguliere straattaxibedrijven kunnen leveren. Vervoer is voor deze doelgroep immers net zozeer een sociale aangelegenheid, als dat het een logistieke oplossing is. Chauffeurs van Willemsen-De Koning zijn dan ook speciaal geselecteerd op hun mensgerichte vaardigheden, welke WdK vervolgens versterkt met trainingen die gericht zijn op het doorontwikkelen van deze vaardigheden.

Daar komt bij dat de voertuigen toegankelijk moeten zijn en in veel gevallen aanpassingen vereisen, zodat passagiers, zelfstandig of met een helpende hand, eenvoudig kunnen in- en uitstappen. Zo zijn ritten van begin tot eind comfortabel en gaan passagiers met een vertrouwd en veilig gevoel op weg.

Focus op duurzaamheid

Willemsen-De Koning vervult in zijn branche tevens een voorttrekkersrol in het verduurzamen van zijn ritten, ook een van de persoonlijke aandachtspunten van DGA Marc Bolderman. Dat vraagt om een aanzienlijke doortastendheid en innovatief vermogen, aangezien niet alle duurzame voertuigen op de markt geschikt zijn om dit doelgroepenvervoer uit te voeren. WdK en Bolderman lopen dan ook voorop in de ontwikkeling en implementatie van duurzame voertuigen die wél hierop zijn ingericht, bijvoorbeeld door een lage vloer en instap.

Een groot deel van het wagenpark is dan ook reeds verduurzaamd en Willemsen-De Koning streeft naar volledige verduurzaming, onder meer door de introductie van volledig elektrische of hybride voertuigen.