Het Nederlandse energiebedrijf Vandebron is opgericht in 2013. Vandebron is de eerste energie-aanbieder waar consumenten direct energie van de producent kunnen kopen. Dit werkt via een online marktplaats voor energie. Vandebron is de eerste die dit idee implementeert als  energie-aanbieder. Op deze manier probeert het bedrijf transparant te zijn naar de consument waar de energie écht vandaan komt en tegelijkertijd bij te dragen aan de energietransitie.

Het idee achter de energie die door Vandebron wordt aangeboden wordt gevoed door de onvrede over ‘groene energie’. Dit is energie die door het afkopen van buitenlandse duurzaamheidscertificaten als groen wordt bestempeld terwijl deze eigenlijk van kolencentrales of een andere fossiele bron afkomstig is. Om hier tegenin te gaan en om bij te dragen aan de energietransitie helpt Vandebron om de tussenpersoon tussen de producent en de consument over te slaan. De consument kiest bij Vandebron waar en van welke aanbieder hij of zij de energie wilt afnemen. De marge die hierdoor overblijft komt logischerwijs terug bij de producent en de consument. Mede hierdoor werd het bedrijf in 2016 door de consumentenbond uitgeroepen tot beste energieleverancier van Nederland.

Sinds januari 2020 is het bedrijf onderdeel van Essent, hierbij bleven de kernwaarden van het bedrijf behouden. Na de overnamen bleef het via Vandebron mogelijk om consumenten aan lokale groene energieproducenten te koppelen. Vandebron wil Essent gebruiken om verder te werken aan datgene wat ze al deden en om nog meer vergroening te kunnen bieden in de vorm van zonnepanelen en energiebesparingstools.