Trevvel is een personenvervoerder uit de regio Rijnmond, met een focus op duurzaamheid en een specialisatie in doelgroepen- en zorgvervoer. Dagelijks vervoert het meer dan vierduizend passagiers, hoofdzakelijk in het zuiden van de provincie Zuid-Holland. Daar is ook het hoofdkantoor gevestigd, in Rotterdam, waar Trevvel in 2017 werd opgericht.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Trevvel wel uitgegroeid tot een bekende naam in de regio en landelijk bezien een van de grotere vervoerders in de zorgvervoer- en taxisector. Naast het doelgroepenvervoer in Rotterdam – de oorspronkelijke bestaansreden – rijdt Trevvel nu ook in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel en andere opdrachtgevers. Onder meer hebben diverse zorginstellingen uit de regio het zittend ziekenvervoer aan Trevvel toevertrouwd. Dat betreft het vervoer naar zorginstellingen en terug, in de gevallen waar geen ambulance aan te pas hoeft te komen.

Vanwege het relatief recente oprichtingsjaar heeft Trevvel bovendien vanaf het begin kunnen inzetten op duurzaam vervoer. In de basis rijdt het daarom zijn ritten waar mogelijk met duurzame voertuigen. Daartoe zet het onder meer elektrische voertuigen in en neemt het regelmatig milieuvriendelijke vervoersmiddelen op proef. Modellen die zowel duurzaam als toegankelijk zijn, zijn immers schaars. Op aangeven van leveranciers en ontwikkelaars neemt Trevvel dan ook voortdurend groene taxi’s, taxibussen, rolstoelbussen en andere vervoersmiddelen op in het wagenpark, op zoek naar typen die geschikt zijn voor de praktijk van het doelgroepenvervoer en zorgvervoer.

Ook op andere vlakken streeft Trevvel naar verduurzaming van zijn vervoersactiviteiten. Zo besteedt het bijzondere aandacht aan de planning van zijn ritten. Door ritten efficiënt op elkaar af te stemmen, kunnen reizigers op dezelfde route eventueel samen reizen. Ook rijden chauffeurs in een optimale planning zo min mogelijk met lege voertuigen, wat wel het geval zou zijn wanneer zij tussen ritten door onnodig lange afstanden zouden moeten afleggen. Door zijn vervoersbewegingen op deze manier efficiënt te plannen, dringt Trevvel het aantal afgelegde kilometers terug, in combinatie met de besparing op de uitstoot per kilometer.

Met zijn inzet op verduurzaming spoort Trevvel de gehele vervoersketen aan tot eenzelfde ontwikkeling. De duurzame voertuigen die het test, kunnen bij gebleken succes immers ook door andere vervoerders worden gebruikt. Ook hanteert Trevvel voor zijn onderaannemers een duurzaamheidstarief. Dat wil zeggen, het betaalt aan de meer dan vierhonderd chauffeurs die als onderaannemer aan Trevvel zijn verbonden een hoger tarief voor kilometers die zij op duurzame wijze afleggen. Zo heeft iedereen baat bij verduurzaming, niet in de laatste plaats mens en milieu.